Vážení obchodní partneři, přátelé,

dovolte mi oznámit Vám, že s účinností od 19. srpna 2014 došlo ke změně obchodního názvu společnosti Emos trading a. s.

Počínaje tímto datem bude společnost užívat názvu: Z – E.M.O.S. trading a. s..

Změna názvu společnosti je logickým a zároveň posledním krokem pro jasnější a zřetelnější identifikaci naší společnosti na trhu. Tento požadavek vznikl po rozdělení společností Emos trading a. s. a Emos spol. s r. o..

Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste upravili naše kontaktní údaje ve Vaší databázi. Toto se týká i daňových dokladů, na kterých prosíme uvádět nový název společnosti.

 

Beze změn nadále zůstává

  • Adresa společnosti – Za Mlýnem 1116/54, Přerov I – Město, 750 02
  • IČO – 25362194
  • DIČ – CZ25362194
  • Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1508

 

Dušan Fiurášek – statutární ředitel
Z – E.M.O.S. trading a. s.

Přerov 19. 8. 2014